Hoppa till innehåll

Bitcoin vs. Ethereum – Vad är skillnaden?

  • av

Bitcoin lanserades för första gången 2009. Det skapades av en okänd person som går under pseudonym “Satoshi Nakamoto”, som presenterade bitcoin som en alternativ valuta till dagens fiatvalutor. Sedan första dagen då bitcoin handlades offentligt har populariteten kring kryptovalutan växt enormt. Det senaste decenniet har bitcoins kursen växt enormt. Idag är bitcoin den mest värderade av alla kryptovalutor med ett marknadsvärde kring 380 miljoner amerikanska dollar.

Ethereum är världens näst högst värderade kryptovaluta med ett marknadsvärde kring 140 miljarder dollar. Precis som bitcoin har Ethereum kursen växt med många tusen procent sedan dess lansering 2015. Skaparen bakom Ethereum är Vitalik Buterin, född i Ryssland och uppväxt i Kanada. Om Bitcoin var de första generationen kryptovaluta är Ethereum andra generationen. Vad är det egentligen som urskiljer kryptovalutorna från varandra?

För att förstå skillnaden mellan bitcoin och Ethereum måste man först och främst förstå hur de fungerar och deras användningsområden. Här är mer om vad hur de två kryptovalutorna fungerar och vad som bidrar till deras skillnader.

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är världens första kryptovaluta som är decentraliserad och inte kontrollerat av en central enhet. Bitcoin designades som ett P2P (peer-to-peer) elektroniskt kontantsystem, vilket innebär att transaktioner kan utföras utan inblandning av en central myndighet. Det sker istället direkt mellan köpare och säljare.

Bitcoin ger konsumenter möjlighet att kontrollera sina egna pengar, oberoende av en regering, bank eller finansiell institution. Istället förlitar den sig på det decentraliserade nätverket av användare som använder bitcoins programvara (blockchain). Programvaran bestämmer hur transaktioner fungerar, tiden det tar för transaktioner att lösas och det totala utbudet på bitcoin som någonsin kommer att existera. Det totala utbudet kommer som högst uppgå till totalt 21 miljoner BTC.

Många nämner bitcoin för att vara virtuellt guld. I och med allt svagare fiatvalutor vars värde urholkas på grund av en kontinuerlig inflation, ser många investerare bitcoin som ett sätt att undkomma inflationen. Man ser bitcoin som en värdebevarare och ett sätt att förvara värdet på sina pengar. I och med ett stigande intresse för bitcoin som inflationsskydd har dess efterfrågan ökar, vilket lett till att bitcoin kursen ökat.

Vad är Ethereum?

Skillnaden mellan Ethereum och Bitcoin är att bitcoin inte är något annat än en valuta som använder blockchain-teknik för monetära transaktioner. Ethereum är en annan kryptovaluta som tar krypto till en i princip helt annan nivå. Det är många som anser att Ethereum potentiellt kan ta över först platsen som den mest värderade kryptovalutan i världen.

Inte helt olika bitcoin köps och säljs Ethereum. Ethereums mynt kallas för ”Ether”. Det som gör Ethereum annorlunda från bitcoin är dess teknologi och inte det faktum att det är ännu en kryptovaluta. Ethereum erbjuder en teknologi som exempelvis företag använder för att bygga nya program. Både Bitcoin och Ethereum arbetar på vad som kallas ”blockchain”-teknik, men Ethereums är mycket mer robust.

Kryptovalutan fungerar nämligen som en decentraliserad plattform vilket gör det möjligt att bygga decentraliserade applikationer (dApps) ovanpå dess blockkedja. Ethereum erbjuder bland annat mängder av finansiella tjänster, token, spel. De är alla uppbyggda av smarta kontrakt.

För att investera i Ethereum behöver du inte köpa själva kryptovalutan. Du kan även köpa Ethereum xbt vilket är ett certifikat som följer kryptovalutan prisutveckling. Du kan exempelvis besöka besöka Avanza för att se Ethereum xbt kurs live. Fördelen med att investera i ett certifikat är du slipper nackdelarna som följer med att äga kryptovalutan. Exempelvis slipper du risken att bli bestulen på dina dina kryptovalutor genom en hackerattack.

Största skillnaderna mellan Bitcoin och Ethereum

Förutom att de två kryptovalutorna lanserades helt olika år så finns det väsentliga skillnader i hur de två kryptovalutornas syften och vad de används till. Medan både Bitcoin- och Ethereum-nätverken drivs av samma principer, skiljer de sig tekniskt åt på många sätt.

Exempelvis tar det olika lång tid för ett block att skapas i bitcoins blockkedja jämfört med Ethereums blockkedja. Bitcoin tar cirka 10 minuter, medan Ethereum endast tar cirka 14 sekunder. En annan skillnad har att göra med de körs på – SHA-256 för Bitcoin och Ethash för Ethereum.

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning om de mest betydelsefulla skillnaderna mellan Bitcoin och Ethereum.

Valuta och plattform

Bitcoin är designat för att vara ett alternativ till traditionella fiatvalutor. Först och främst är bitcoin avsett att användas som ett alternativ betalningssystem utan inblandning av en central myndighet.

Samtidigt som Ethereum också erbjuder ett alternativ betalningssystem är det inte kryptovalutans primära funktion. Ethereum är designat för att vara en holistisk plattform och ett ekosystem fyllt med appar, kontrakt och program som kan användas av användaren på en mängd olika sätt.  Ekosystemet är förankrar till Ethereums egna valuta “Ether”.

Bitcoin och Ethereum kurs

En skillnad mellan Bitcoin och Ethereum har att göra med vad deras respektive valuta kostar. En bitcoin är betydligt dyrare än en ether. I dagsläget handlas en bitcoin för kring 20 000 dollar styck, medans en Ether handlas omkring 1 200 dollar. Här kan du se Ethereum kurs i realtid. Du kan också investera i Ethereum genom att handla ett certifikat. Det mest vanliga Ethereum-certifikatet är  Ethereum xbt. Ethereum xbt kurs live speglar den aktuella prisutvecklingen för kryptovalutan Ethereum.

Som känt innehåller alla kryptovalutor hög volatilitet. Ingen vet med säkerhet hur höga dessa kurser bör ligga. Därför kan deras respektive kurser komma att se annorlunda ut i framtiden.

Totalt utbud

Idag finns det lite över 19 miljoner bitcoins och fler skapas som belöning till miners som hjälper till att skapa nya block till bitcoins blockkedja. Bitcoin är hur som helst designades till att ha ett begränsat utbud om högst 21 miljoner coins. Nivån sattes av grundaren “Satoshi Nakamoto” vilket bidrar till att bitcoin, precis som guld, kan ses som en god värdebevarare. Det finns alltså ingen stat som kan komma att manipulera dess utbud genom att skapa fler bitcoin.

Enligt Statista finns det idag ungefär 120 miljoner Ether. Till skillnad från Bitcoin är Ethereums utbud inte begränsat till en viss mängd. Istället är Ethereums designat så att det inte finns ett tak för hur många Ether som kan existera. Dock kan inte hur många Ethers som helst skapas under ett år. Mängden Ether som får skapas per år är begränsat till 18 miljoner stycken. Det bidrar till att Ethereum i dagsläget inte kan ses som en lika god värdebevarare som Bitcoin. Det har dock diskuterats fram och tillbaka huruvida Ethereum ska ändra sina regler kring totalt utbud.